הכנת מסכה של מצרי

מסכה של מצרי
 

סרטון הדרכה להכנת מסכה של מצרי ממסכה חלקה.

ההדרכה שימושית להמחזת סיפור יציאת מצרים.