Skip to main content

הכנת מעטפה מנייר דקורטיבי

סרטון המדגים כיצד מכינים מעטפה מנייר ודבק

ניתן להכין לקראת ראש השנה או כאשר רוצים לתת ברכה בתוך מעטפה מיוחדת ואישית