הלחנה מאולתרת

להמציא יחד מנגינות למילים מוכרות או למילים מאולתרות במקום.