Skip to main content

הנפה על הגב במנשא יאמו

מנשא גב קל ללבישה מתאים בתנוחה זו מגיל חמישה חודשים.

הנשיאה על הגב יותר נוחה בדרך כלל להורה מבחינת המשקל ומבחינת מגוון האפשריות של הדברים שניתן לעסוק בהם. לכן נשיאת גב היא מעולה לטיולים.

תוך כדי העיסוק שלנו ניתן לדבר ולפרט מה אנחנו עושים, מה עוד מעט נראה. למשל עליה במדרגות תוך כדי ספירה לפי קצב המעבר ממדרגה למדרגה.