Skip to main content

העברת זרם- לחיצות יד במעגל

הילדים יושבים במעגל ונותנים ידים, מעבירים לחיצת יד אחד אחרי השני.

ניתן לשנות ולהעביר 2 לחיצות קטנות או לחיצה אחת ארוכה.

הזרימה במעגל היא כזאת שהיד המעבירה את הלחיצה ממתינה לסיום הלחיצה מיד המקבלת.