Skip to main content

הפקת צלילים באמצעות קערות טיבטיות

קערות טיבטיות – לתת לילדים להשמיע את הצליל מהקערית בעצמם. דורש הכוונה ראשונית על מנת לרכוש את המיומנות. יש להשתמש בקערות הטיבטיות הקטנות יותר המיועדות לילדים.

מומלץ החל מגיל 5.