Skip to main content

הצגת טריקים עם האצבעות

סרטון המדגים הצגת משחקים עם האצבעות

זה לא כזה פשוט......

  • מתאים להצגה במופע ביתי לאחר תרגול והתנסות.
  • ללמד את הילדים איך לעשות אחרי שראו אותנו עושים.
  • לשעשוע תוך כדי המתנה בתור.
  • הצגת כשרונות צעירים במסיבת יום הולדת, כל מי שרוצה מוזמן להופיע עם הכשרון שלו.