Skip to main content

הקלטה של הקראת סיפור

סיפור אחרון לפני השינה

בכל ערב אפשר להקליט את הסיפור לפני השינה, לאחר כמה שבועות יש מאגר מאוד גדול של סיפורים שאפשר להשמיע  לילדים לאחר ההקראה הרגילה של הסיפור . 

אפשר להכין הקראות ללא שאלות וקריאות ביניים, אבל גם נחמד לשמוע את השאלות שהילדים שואלים תוך כדי הקראה וההקלטה יכולה להשמר לתיעוד כשיהיו גדולים.

זה ממש לא מסובך , משתמשים בפונקצית ההקלטה בטלפון הנייד.

בגילאים שיודעים לקרוא אפשר להקריא לסרוגין הילד וההורה. הילדים יכולים להתאמן על השמעת קולות של הדמויות השונות בסיפור, לנסות לעשות הקראה בסגנון קריינות רצינית או קריינות דרמטית, תלוי בתוכן הסיפור.