Skip to main content

התאמת צורות מגוונות לצורות גדולות

לגזור דפי צורות  מגוונים  (משולשים, מלבנים, עיגולים) , לפזר אותם על השולחן ולהתאים אותם לפי הצורה הגדולה.

 כלומר, המטרה היא שאת כל  המשולשים  השונים שגזרנו נניח על צורה גדולה של משולש.

כל  המלבנים  השונים שגזרנו נניח על צורה גדולה של מלבן , וכך הלאה.

 

הרחבה:

  • אפשר להתמקד בצורה אחת ובעת החזקה של הצורות להתייחס אליהן ביתר דיוק. למשל, לקרוא למשולשים בשם: משולש שווה שוקיים, משולש ישר זוית , משולש שווה צלעות.
  • ניתן לצייר על דף אחד את הצורות השונות  ולמתוח קווים בין כל המשולשים, כל המלבנים או כל העיגולים בדף.