Skip to main content

התמודדות עם התנהגות של חוסר כבוד להורים

הילדים מתחצפים ומתנהגים בחוסר כבוד להורים

ראשית בתור הורה שאלי את עצמך
מהי חוצפה עבורך? מה בחוצפה/בסיטואציה "מקפיץ" אותך?
היכן זה פוגש אותך ועל אילו נק' רגישות אצלך זה לוחץ?
(האם חוסר כבוד כלפייך? חוסר הערכה אלייך? חוסר הכרה בך כהורה?)

נסי לא לקחת את התנהגות ילדך באופן אישי! זה אמנם יוצא אלייך (במקרה זה) אך בהחלט משהו שמשקף את הרגשתה הפנימית שלה כלפי עצמה. כאשר אנו מתנהגים בחוסר כבוד והערכה כלפי האחר, כך אנו מרגישים כלפי עצמנו. אנו לא יכולים להביא כלפי חוץ מה שאין "כלפי פנים"

נסי להקשיב מעבר למילים, נסי להבין מה היא אומרת לך/מספרת לך על עצמה ברגע הזה.
ואז תגיבי

כאשר תגובתך מונעת מתוך "פגיעה אישית", "סמכות הורית" - "אני פה האמא והיא לא תדבר כך אליי...." הינך מגיבה ממקום של אגו, כח, שליטה, הרגשת עליונות על...הינך שוב מלמדת אותה על חוסר כבוד וחוסר הערכה כלפיה וכלפי המקום בו היא נמצאת

תגובה ממקום של אמפטיה, אהבה וקבלה ממקום של "ראיית הילדה" כאדם בפני עצמה, ללא קשר לגילה, יכול ללמד ולחנך אותה לכבוד - מהו.

היו השינוי שאתם רוצים לראות בילדיכם