התעמלות עם תינוקות, חיזוק שרירי הרגליים והישבן

התעמלות יחד עם התינוקות , תוך התייחסות אליהם בזמן הפעילות