זיהוי צלילים מכלי נגינה הנמצאים בבית

ראשית יש להשמיע את הצלילים של כלי הנגינה הנמצאים בבית ולבקש מהילדים לומר את השם של הכלי שהשמענו.

 

בשלב השני, להשמיע הקלטה ברשמקול של הצלילים השונים שהקלטנו מאותם כלים ולבקש מהילדים להצביע על כלי הנגינה שאותו שמענו.