Skip to main content

זיהוי צלילי כלי נגינה

השמעת צלילים של כלי נגינה שונים, כלי נגינה מגוונים גם מעבר למה שיש בקופסאת כלי הנגינה בבית.

להכין תמונות של כלי נגינה שונים כמו כינור ,פסנתר, תופים, גיטרה ולהשמיע מנגינות עם הכלים השונים, לבקש מהילדים להצביע על התמונה של הכלי שהושמע. לאחר שהילדים כבר מכירים את הצלילים של כלי הנגינה ניתן להשמיע דיסקים של מוסיקה בזמן נסיע ברכב או לפני השינה ולשאול איזה כלי מנגן.