Skip to main content

חיבור רגליים וידיים של התינוק וגלגולו מצד לצד

נחבר את שתי הידיים אל כפות הרגליים, או יד ורגל נגדית, ונגלגל אותו בעדינות מצד לצד. נשים לב שהראש מצטרף אל כיוון התנועה עד למגע הלחי במזרן.

כך ניצור קשר בין תנועת האגן והחזה: חיבור הידיים והרגליים חשוב ליצירת המודעות והקשר שבין החלק העליון והתחתון של גופו. מודעות זו תשרת אותו בהמשך בגלגול , בזחילה  ובכל התנהלותו התנועתית.