Skip to main content

חידות בגפרורים - הורידו שמונה גפרורים לקבלת שני ריבועים

חידת גפרורים מספר 2

הורידו 8 גפרורים כדי לקבל שני ריבועים בלבד.