Skip to main content

חיזוק הרגשת ה"יש" אצל ילדים

כאשר ילד מבקש דבר מה - משחק, חוג, או כל דבר אחר, מומלץ מאוד לומר לילד - נשקול את הדבר. כאשר הילד גדול יותר אפשר לומר "נבדוק אם זה אפשרי מבחינה תקציבית". ואז, אחרי שבדקנו, אפשר לומר לילד שנקנה לו את מה שהוא מבקש, או נקנה לו משהו דומה, או כרגע זה לא מתאפשר - נבדוק את הנושא שוב בעתיד.

הילד מקבל את ההרגשה שהתייחסנו לבקשתו ושקלנו אותה, גם אם התשובה היא שלילית עדיין הילד יוצא עם הרגשה טובה.