Skip to main content

יותר מסתם משחק ללמידת ימי השבוע

יום אחד חזרה בתי אביב מהגן עם ערכה גאונית ללמידת ימות השבוע והמושגים: שלשום, אתמול, היום, מחר ומחרתיים.

הערכה לא רק מלמדת את ימות השבוע אלא גם מפתחת חשיבה מתמטית בצורה בלתי רגילה: הילדים מבינים וסופרים בבסיס

שאיננו עשרוני - חומר הנלמד בבית ספר תיכון ובמוסדות להשכלה גבוהה.

מדובר בלוח מלבני ועליו רשומים ימות השבוע שנוספים אליו 5 עיגולים ועל כל אחד מהם אחד מהמושגים: שלשום, אתמול, היום, מחר ומחרתיים. העיגולים עם המושגים מודבקים ללוח בעזרת סקוצ'ים. הילד/ה יום יום מעדכן מחדש את הלוח.

תודה רבה לציפי גבע - הגננת מגן אלמוג בחיפה שהמציאה את הערכה הפשוטה והגאונית הזו.

חומרים :

 • בסיס המשחק :קרטון ביצוע, קאפה או קרטון עבה בצורת מלבן מאורך
 • סקוצ'ים
 • דבק
 • בריסטול
 • דף להורדה מהאתר עם ימות השבוע והמושגים- קובץ מצורף

  אופן ההכנה:
 • מדביקים לאורך הבסיס הקשיח את הסקוצים  שני פסים ארוכים משני הצדדים (נקבה, הצד הרך)
 • באמצע מדביקים את  העיגולים של ימות השבוע לפי הסדר לבסיס (אפשר גם להשתמש במדבקות של ימות השבוע )
 • מדביקים את העיגולים של המושגים (שלשום, אתמול, היום, מחר ומחרתיים) לבריסטול , כדי שיהיו קשיחים (אפשר במקום להעביר אותם במכונת לימנציה) וגוזרים, מדביקים סקוץ' זכר לכל מושג ומסדרים אותם על גבי הפסים של הסקוץ' נקבה.

הרחבה:

 • מתאים כפעילות לאחר הקראת הסיפור "שפת הסימנים של נעה" מאת נירה הראל