Skip to main content

יצירה באוכל לחנוכה - סביבון מירקות

יצירה לחנוכה - סביבוני ירקות

 

רעיונות לכיבוד מרגש ובריא בהדלקת נרות או באירוח בחנוכה:

מגישים ירקות בצורת סביבונים.

שימו לב, ניתן להשתמש בקיסם בלי להוציא אותו משני הקצוות של הסביבון וגם בדרך השניה

כפי שרואים בתמונה של המלפפון.