Skip to main content

יצירה ליום העצמאות - קישוט ממקלות ארטיק

יצירה ליום העצמאות ממקלות ארטיק

 

סרטון של סבאסבתא המדגים איך להכין יצירה של מגן דוד ממקלות ארטיק

ההדרכה מוציגה שימוש בדבק חם הדורש עזרת מבוגר אבל אפשר להשתמש בדבק פלסטי.