Skip to main content

יצירה לילדים עם מדבקות לפיתוח חשיבה יצירתית

יצירה לילדים עם מדבקות
סרטון בו מציגה גלית גולדנברג אורן פעילות שאפשר לעשות עם ילדים כדי לפתח יצירתיות.