Skip to main content

יצירה לסתיו - מריחת פלסטלינה על צורות עלים

יצירה לסתיו - עלי שלכת מפלסטלינה

סרטון הדרכה של סבאסבתא המדגים איך להכין יצירה של עלים מפלסטלינה.

 

ניתן להשתמש בעלים אמיתיים שאספנו לצורך ציור קווי המתאר של העלים השונים, או לצייר ביד חופשית.