Skip to main content

יצירה לפורים - חותכים עם הידיים ליצן

סרטון בו מדגימים כיצד ניתן לחתוך רק בעזרת הידיים צורה של ליצן מנייר.

  • פעילות המתאימה לסמלים נוספים של חג פורים.
  • עבור ילדים קטנים אפשר לחתוך עבורם את הנייר ולתת להם לצבוע את הצורה. אתם יכולים להתחיל ולהתנסות בצורות פחות מסובכות כמו לב ליום המשפחה, סביבון לחנוכה, עץ לט"ו בשבט, מסכה לפורים.
  • ניתן להציג את הכישרון לראווה ולבקש מהצופים לנחש איזו צורה אתם עומדים לחתוך באמצעות הידיים.
  • ניתן להשתמש בעיתונים או בדפים שנעשה בהם שימוש מצד אחד, לצורך מיחזור.