Skip to main content

יצירה לפורים - מסכה של אריה

יצירת מסכה של אריה לפורים

סרטון הדרכה המדגים איך להכין מסכה של אריה מצלחת חד פעמית ונייר קרפ.

ניתן להכין בעזרת המסכה המחזה לסיפור על אריה, למשל "האריה שאהב תות" מאת תרצה אתר.