Skip to main content

יצירה לפורים - מסכה של פרה

יצירה לפורים: מסכה של פרה מצלחת נייר
 

סרטון הדרכה המדגים איך להכין מסכה של פרה מצלחת נייר, בריסטול,מספרים וגומי.