Skip to main content

יצירה לקיץ - אבטיח מצלחות נייר

יצירה מצלחות נייר

סרטון המדגים הכנת מחזיק מכתבים בצורת אבטיח מצלחות חד פעמיות

  • אפשר לצייר דוגמא אחרת מבחוץ ולהכין יצירה לפורים של משלוח מנות , לצורך נשיאת פרות יבשים בט"ו בשבט , סל ביכורים בשבועות, מטבעות משוקולד בחנוכה.
  • מתאים להכנה כיצירה לקיץ
  • מתאים כפעילות יצירה ליום הולדת שקית הפתעה מלאה בממתקים

חומרים:

  • צלחת נייר
  • צבע (ירוק ורוד ושחור)
  • דבק חם או דבק לבד
  • מספרים
  • מכחול
  • סרט