Skip to main content

יצירה לקיץ - איך להכין סרטן מקרטון ביצים ומנקה מקטרות?

יצירה לקיץ -סרטן
סרטון הדרכה המדגים איך להכין סרטן מקרטון ביצים, עיניים זזות ומנקה מקטרת.
שימו לב שהפעילות מתאימה לילדים בוגרים שלא מכניסים ידיים לפה. יש לשטוף ידיים לאחר נגיעה בקרטון ביצים. בגני ילדים לא מומלץ לעשות יצירה עם קרטון ביצים.