Skip to main content

יצירה לשבועות - לוחות הברית לכבוד חג מתן תורה

יצירה לשבועות

לכבוד חג מתן תורה אוספים בחצר אבנים חלקות, כמו לוחות קטנים, כאלו שאפשר לכתוב עליהם.
בוחרים זוג לוחות וכותבים עליו את עשרת הדיברות, אפשר לקצר.
על הלוח הראשון כותבים:

 

 • אנוכי יי
 • לא יהיה
 • לא תשא
 • זכור את
 • כבד את

לוח  שני:

 • לא תרצח
 • לא תנאף
 • לא תגנוב
 • לא תענה
 • לא תחמוד

   

להכנת היצירה של לוחות הברית צריך טושים שניתן לכתוב איתם על אבנים. בסיום אפשר להעמיד על הר שהכנתם במיוחד (מחול אדמה ואבנים).