Skip to main content

יצירה של גיטרה מקופסאת קורנפלקס

יצירת גיטרה מקופסאת קורנפקס
 

סרטון המדגים איך מכינים גיטרה מקופסאת קורנפקס, גליל נייר וחוטים.

לקבלת צליל מהיצירה כדאי להשתמש בחוטים שניתן למתוח או בגומיות.

 

שימוש במכשירים חדים יעשה על ידי מבוגר.