Skip to main content

יצירה של חילזון מרצועות נייר מגולגלות

יצירה לסתיו - חילזון מרצועות נייר מגולגלות

 

סרטון של סבאסבתא המדגים איך להכין חילזון מנייר לכבוד הסתיו.