Skip to main content

יצירה של טירה מקרטון וגלילי נייר טואלט

יצירה של טירה מחומרים ממוחזרים

סרטון המציג את השלבים להכנת טירה מארגז קרטון , גלילי נייר טואלט, קשים לשתיה,נייר צבעוני, מספרים, דבק או נייר דבק, חוט וסכין חיתוך.

 

שימוש באביזרים חדים בעזרת מבוגר