Skip to main content

יצירה של טנא מבריסטול לשבועות

יצירה לשבועות- טנא מבריסטול

סרטון הדרכה של סבאסבתא המלמד איך להכין טנא בקלות מבריסטול בעזרת מספרים ושדכן.