Skip to main content

יצירה של מעטפה לב עם מספרים ונייר

יצירה ליום המשפחה- לב מנייר

סרטון הדרכה המלמד איך להכין מעטפה של לב מנייר בעזרת מספרים.