Skip to main content

יצירה של צב ממוחזר מבקבוק פלסטיק

יצירה של צב מבקבוק פלסטיק
 

סרטון הדרכה המלמד איך להכין צב מבקבוק פלסטיק
 

נדרשת עזרת מבוגר לחיתוך הבקבוק בסכין יפני