Skip to main content

להשמיע בזמן ההריון דיסק אהוב באופן קבוע

להשמיע שירים קבועים בזמן ההריון, בעיקר בשליש האחרון של ההריון.

לאחר שהתינוקת תוולד תוכלו להעזר בהשמעת אותם הצלילים המוכרים מהרחם לצורך הרגעה וניחום.

מומלץ ביותר!!!

הריון בראש שקט                                                             הידרותרפיה לנשים בהריון