Skip to main content

לימוד נגינה בגיטרה

ניתן לחזק וללמוד את הנגינה בגיטרה על ידי צפייה בסרטוני לימוד של שירים מוכרים

נחמד לשיר מסביב למדורה ועוד יותר נחמד לשיר ולנגן בגיטרה

כדאי לחזור על האקורדים של השירים הישראליים

פרקטל