Skip to main content

לימוד פסנתר ואורגן - הקלידים הלבנים והקלידים השחורים

בסרטון על הקלידים הלבנים והשחורים מסבירה לילי פרס

איך אתם יכולים לנגן בעצמכם מנגינות סיניות ויפניות

על פסנתר ואורגן.

זהו סרטו שלישי מתוך סרת סרטונים לילדים של לילי פרס באתר תיקיתה,

ללימוד נגינה על פסנתר ואורגן.