Skip to main content

למידה על נושא הלידה

למידה של נושא הלידה בזמן ההריון יכולה לעזור בהתמודדות עם הלידה:

  • הידיעה מראש מה מצפה לי יכולה להקל על החוויה, להקנות ביטחון ובכך לעזור לחוות אותה בצורה מוצלחת.
  • הכרת המושגים הקשורים לתחום תמנע את התחושה שהצוות בבית החולים "מדבר סינית" על ידך.
  • הרעיון הוא לקחת אחריות על מה שקורה בחיים, הידע מאוד חשוב כחלק מההבנה של התהליך. הידע מאפשר להבין כיצד ניתן לשפר את התנאים ללידה ולהקשרות עם התינוק מיד לאחר הלידה.