Skip to main content

לעשות צל עם הידיים בצורות של אנשים וחיות

סרטון המדגים כיצד ניתן לשלב מוסיקה בעשיית צל עם הידיים על הקיר ולהפיק דמויות מגוונות .

ניתן להכין הופעה מרצף של יצירת דמויות בשילוב עם פסקול.

ההופעה יכולה להיות מוצגת במסיבה.