Skip to main content

לשחק בסירים וקערות

לאפשר לילדים לשחק במטבח במגירת הסירים ממתכת וכן עם קערות וקופסאות הפלסטיק,בהשגחה כמובן. מאוד נחמד להפיק צלילים של ערבוב תבשיל דמיוני עם כף, להתאים את המכסה לסיר הנכון ובעיקר להוציא ולהחזיר למקום את הסירים והקערות.