Skip to main content

לשחק קוקו עם תינוקות ופעוטות

לשחק קוקו עם הילדים. תינוקות נהנים מהמשחק שבו מסתירים את הפנים שלנו עם שתי ידיים וכאשר אומרים קוקו חושפים בפניהם את הפנים. גם פעוטות וילדים קטנים נהנים מהמשחק .כאשר בהמשך ניתן לבקש מהם למצוא את מקום או אביזר המסתור ולהסתיר את עצמם ולהחשף כאשר הם אומרים קוקו.