Skip to main content

לשחק קר חם

חם קר , החבאת חפץ והכוונה למציאתו . בעת החיפוש אחריו מכוונים את הילדים לפי דרגות חום "חם קר". ככל שמתקרבים לחפץ, מכוונים על ידי תיאור מידת החום: "מתחמם" "יותר חם", עוד יותר חם", וכשמתקרבים ממש "רותח". ככל שמתרחקים מהחפץ, מכוונים באופן הבא: "מתקרר", "יותר קר", "עוד יותר קר" , "קפוא".

אפשר להתאים את המשחק למקום בו נמצאים. לדוגמא, בגן החיות ניתן להחביא חיות מפלסטיק מהסוג שיש ליד אותו הכלוב, בים ניתן להחביא בחול צעצוע ים או צדף מיוחד, בחורש ניתן להחביא איצטרובל מיוחד או אבן.