Skip to main content

מה רואים בכתם הצבע?

  1. לוקחים צבע,שמים אותו במרכז הדף
  2. מקפלים את הדף, לוחצים קצת כדי שיתפשט ליותר מקומות בדף
  3. פותחים את הדף ושואלים איזו צורה הכתם מזכיר, מה אתם רואים בכתם הצבע
  4. לא חייבים "לפסכלג" כאן שום דבר, אפשר לנסות לצייר בתוך הכתם עם האצבעות