Skip to main content

מובייל משקיות ניילון

מובייל משאריות של שקיות ניילון
 

הדרכה בה הקרטונאית אנג'לה בן אליעזר מדגימה איך מכינים קישוט ממוחזר לסוכה משאריות של שקיות ניילון.