Skip to main content

משחק לפסח - משימה למכת דם

יצירה של משימה למכת דם
מתוך משחק חפש את עשר המכות לפסח 

הילדים מחפשים את האבן עם הייצוג של הדם, נותנים את המשימה למכת דם לאחר מציאת האבן.

חווים הרגשת של דייגים בזמן מכת דם: פורשים מפה אדומה ומפזרים עליה מנקי מקטרת בצורה של דג,
נותנים למשתתפים לדוג דגים ביאור אדום עם מקל שבקצהו מגנט.