משחק נגיעה בזרוע

ללטף את היד באיטיות ובעדינות משורש כף היד עד לצד הפנימי של המרפק. לבקש מהילדים לומר לנו מתי אנו נוגעים בנקודה של הצד הפנימי של המרפק. יש להציג להם מראש את הנקודה שאליה אנו מבקשים להגיע ולדאוג שהם יפנו מבט או יעצמו עיניים כל שלא יראו מתי מגיעים אלה ילמדו לחוש.