Skip to main content

נקיון החצר

ניקיון החצר בחופש הגדול או בחופש פסח  לאסוף את כל הילדים בשכונה לחבורה, לתת שם לחבורה כמו: “חבורת המבריקים" ולרדת השכם בבוקר לנקות את סביבת המגורים הקרובה.

הרחבה:

התארגנות קבוצתית לנקיון בטבע הקרוב למקום מגורינו.

אפשר לקחת איתנו מצלמה ולתעד את הטבע במצב של לפני ואחרי.