Skip to main content

נשיאת גב במנשא מקדם לתינוקות רכים

תנוחת גב במנשא מקדם- הרמה של התינוק אל הגב בעזרת מיטה. מתאים מלידה. סרטון הדרכה מקורי של המנשא הנכון.

מאפשר לעשות יותר דברים כמו, לטפל בקלות בילדים נוספים.....