Skip to main content

סביבון מבקבוק מים

מאת: נאוה ניסים


סביבון מקורי מדהים בפשטותו ובמגוון אפשרויות השימוש בו

 צריך:

בקבוקי מים ושתייה קלה גדולים

מדבקות זוהרות

סכין חיתוך יפני

מספריים

כיצד?

חותכים את הבקבוקים בעזרת סכין יפני במרחק של כ15 ס'מ מהפקק.מחזירים היתרה למחזורית(:

הילדים מדביקים מדבקות זוהרות בחוץ ובפנים.

חותכים רצועות בעזרת מספריים עד כ2 סמ מהפקק

מקפלים הרצועות כלפי חוץ עד למקום הגזירה

נוצר סוג של סביבון שניתן לסובב אותו על הפקק ועל הדפנות הגזורות.ניתן לתופף איתו על הרצפה ועל הגוף,כאשר אוחזים בפקק,ניתן לאחוז בשני סביבונים בפקקים ולהכות כמצילתיים.