Skip to main content

סידור מחדש של החדר

סידור החדר לסדר מחדש את מיקום הרהיטים בחדר. מאפשר הזדמנות לתת חופש בחירה ולקבל החלטות בנוגע לדבר משמעותי בחייהם. אפשר לקבוע כללים בנוגע לשינוי מקום הרהיטים בחדר: הארון והמיטה נשארים במקומם, ניתן לשנות את מיקום השולחן הכסא, הפוף והכוננית. ללמוד איך חושבים יחד על האפשרויות השונות, לעשות רשימת יתרונות וחסרונות.

הזדמנות למתן הוראות לצורך פיתוח קשב. בגיל צעיר ניתן לנצל את ההזדמנות למתן הוראות פשוטות לילדים להעביר רהיטים קלים כמו " שימי את הפוף בפינה מתחת למתלה." מתן הוראות עוזר לפתח יכולות קשב. בהדרגה ניתן לתת הוראות מורכבות יותר : משתמשים במשפטים יותר ארוכים, במילים בעלות יותר ממשמעות אחת, בהוראה המכילה מספר אלמנטים. למשל, להביא מספר פריטים, לשים פריט ולהביא פריט אחר, לשים פריט במקום ספציפי המוגדר לפי צבע או גודל. שימוש בפועלים מגוונים: להראות, להניח, למצוא, לשים, להעביר.