Skip to main content

עושים נעים בכפות הרגליים

מצויין לפנק את הגדולים והקטנים.

הגדולים לקטנים:

משתמשים במשחה טבעית או שמן בכבישה קרה כמו שמן זית, שמים קצת על כפות הידיים ומשפשפים אותן עד שיתחממו.

הילד שוכב על הגב או על הבטן אם הוא חסר שקט, וההורה מתחיל למרוח את השמן על כפות רגליו של הילד.

בקוים ארוכים על גבי השוק ובצורה מעגלית בכף הרגל עצמה.

בעדינות מורחים כל אצבע בנפרד ואחר כך את כל כף הרגל הקטנטנה.

אנחנו לא לוחצים בשום נקודה כדי לא להכאיב סתם.

מבקשים מהילד שיגיד אם לא נעים לו, וגם אם כן נעים לו.

אח"כ מתחלפים.

הילד מטפל בהורה באותו אופן בדיוק.

כדאי שיהיו שני זוגות הפוכים, שכשילד מטפל בהורה, בזוג השני ההורה מטפל בילד ומציץ מה נעשה עםם הילד ה"מטפל".

תענוג גדול

מומלץ

אח"כ מתחלפים